Augere sp. z o.o.

Fundusz Venture inwestujący w innowacyjne projekty o wysokim potencjale rozwoju

Augere sp. z o.o.

Jesteśmy funduszem finansującym procesy inkubacji i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych z branży biotech, medtech, foodtech, cleentech, przemysł 4.0 oraz ICT.  Dokonujemy inwestycji pośrednio po przez dedykowane poszczególnym branżom ASI oraz koinwestycji bezpośrednio w spółki portfelowe.

Kontakt biuro:

Augere sp. z o.o.
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
E-mail: biuro@augereventure.pl

Nasz Fundusz:

Augere sp. z o.o. ASI SKA

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

 

facilites